DEN HAAG - De 41-jarige Hagenaar M. de M. heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Haag zes jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen omdat hij zich seksueel vergrepen zou hebben aan tien jongetjes: twee neefjes en acht buurtkinderen.

De Hagenaar, een WAO'er die vaak thuis was, genoot ondanks zijn zware alcoholisme groot vertrouwen van omwonenden die hun kinderen rustig bij hem lieten logeren. Zo ook een echtpaar dat hun zoontje langsbracht omdat ze het een en ander moesten gaan regelen wegens de dood van opa. De jongen werd die nacht slachtoffer van verregaande ontucht.

Dat laatste gold eveneens voor de andere slachtoffers gedurende een periode van tien jaar. “Het was al die tijd elke zaterdagavond bal”, verzuchtte officier van justitie mr. C. van Dam. Vanwege het grote aantal slachtoffers en de lange periode waarin de ontuchtige handelingen plaatshadden vond de aanklager een celstraf van ’geruime duur’ op zijn plaats.

De verdachte zit op dit moment in voorarrest. Hij heeft een vriendin en twee kinderen. Zijn eigen kinderen zouden niet zijn misbruikt. De Hagenaar had nog geen strafblad. Hij heeft grotendeels bekend.

Op 22 april doet de rechter uitspraak over deze zaak.