DEN HAAG - De geheime verzetsorganisatie Gladio, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om ondergronds de Russen te bestrijden als ze mochten binnenvallen, bestaat echt niet meer. Dat staat in het antwoord op Kamervragen, die zijn gesteld naar aanleiding van het tv-programma Reporter.

Over het daadwerkelijk opheffen van Gladio, dat formeel "Operaties en Inlichtingen" heette, was twijfel ontstaan. Reporter deed een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur en kreeg een document in handen waarin sprake was van het "eventueel" activeren van de organisatie.

De regering besloot in 1992, toen de koude oorlog voorbij was, Operaties en Inlichtingen op te heffen. In januari 1994 is de afwikkeling daarvan voltooid. Het ministerie van Defensie beschikt niettemin over een document van 23 augustus 1994, waarin voorstellen worden gedaan maatregelen te treffen om de diensten snel te kunnen reactiveren. "Deze voorstellen zijn niet overgenomen en daarom niet uitgevoerd," aldus het antwoord op de Kamervragen.

Liquidaties

Gladio beschikte over ondergrondse wapenopslagplaatsen. Volgens Reporter zijn wapens uit die geheime plekken in handen gekomen van de criminelen Sam Klepper en John Mieremet, die beiden zijn omgekomen bij liquidaties.

De VVD-Kamerleden Fred Teeven en Arend Jan Boekestijn en SP-Kamerlid Krista van Velzen stelden hierover vragen aan premier Jan Peter Balkenende, minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en Eimert van Middelkoop van Defensie.

Aangifte

De bewindslieden schrijven in het antwoord dat inderdaad wapens en explosieven zijn gestolen uit een wapenopslagplaats in Den Haag. In 1984 is aangifte gedaan van diefstal van achttien metalen kisten, maar het onderzoek leidde niet tot aanhoudingen.

Criminele antecedenten

Later zijn bij verschillende "personen met criminele antecedenten" wapens aangetroffen, waarvan "niet valt uit te sluiten" dat die van de diefstal afkomstig zijn. De bewindslieden beschikken niet over aanwijzingen dat de wapens zijn gebruikt bij geweldsdelicten, maar ook dat is niet uit te sluiten.

De wapens die bij Klepper en Mieremet werden aangetroffen waren niet afkomstig van de diefstal in Den Haag, hoewel dat van één handgranaat niet is vast te stellen.