LEEUWARDEN -In de Bibliothèque Nationale in Parijs is een exemplaar van de oudste catalogus van de bibliotheek van de universiteit van Franeker opgedoken. De Friese stad had van 1585 tot 1811 een universiteit.

De catalogus is gedrukt in 1601, dus zestien jaar na oprichting van de school. Het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar meldde maandag dat het boekwerkje 52 pagina's telt.

Er staat precies in hoe de ongeveer vierhonderd boeken in de universiteit stonden, in welke kast en op welke plank. Volgend jaar brengt Tresoar een heruitgave met toelichting uit.

Vondst

Tot de vondst werd het bestaan van de catalogus wel vermoed, maar nooit was er een aangetroffen.

Volgens het Friese centrum blijkt uit de inhoud dat de jonge bibliotheek een opvallend omvangrijke collectie had. De in de catalogus vermelde boeken worden voor het merendeel nog altijd bij Tresoar bewaard.

Route

Dat het boekje in het verre Parijs bewaard is gebleven, is volgens het centrum niet verwonderlijk. In de zestiende en zeventiende eeuw was het gebruikelijk dat studenten langs Europese universiteiten trokken. Ook Franeker lag op deze internationale route.

Als lesmateriaal of als souvenir konden de rondtrekkende studenten drukwerk uit Franeker mee naar huis nemen, dat vervolgens in een bibliotheek elders terecht kwam.

De vondst in Parijs werd afgelopen zomer gedaan door een medewerker van de British Library in Londen. Die stelde een collega van de Rijksuniversiteit Groningen op de hoogte, waarna het bericht Tresoar bereikte. Het boekje blijft in Parijs.