ARNHEM - De provincie Gelderland trekt 450.000 euro uit om circa 155 grafheuvels voor de toekomst te behouden. De grafheuvels liggen op grond die in handen is van particulieren die vaak niet op hoogte te zijn van het bestaan van de historische overblijfselen. Daardoor dreigen de grafheuvels te vervallen.

Volgens de provincie zijn de grafheuvels kenmerkend voor het cultuurhistorische verleden van met name de Veluwe. Dat gebied telt in totaal zeshonderd tot zevenhonderd van dergelijke graven.

Gelderland wil de 155 die op particulier grondgebied liggen, opknappen en er archeologisch onderzoek verrichten. Het project is onderdeel van het provinciale plan Belvoir, dat gericht is op het behoud van cultuurhistorie, zoals monumenten en archeologie.