DEN HAAG - De informateurs Donner en Leijnse hebben CDA enPvdA een voorstel voorgelegd om uit de impasse over het financiëlebeleid voor de komende jaren te komen.

In dat plan moet het CDA zijn wens loslaten dat hetbegrotingstekort in 2007 helemaal is weggewerkt. Het zou danuitkomen op een tekort van 0,2 procent. Daar staat tegenover dat dePvdA 1 miljard euro aan intensiveringen moet laten varen.Naar verluidt is het CDA bereid het voorstel te omarmen om dekabinetsformatie te redden. Bij PvdA leven grote bezwaren.Het overleg dat CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos maandagal uren lang hadden, is geschorst.

CDA en PvdA kwamen vorige week een bezuinigingspakket van 20,5miljard euro overeen, waarvan 14,5 miljard nodig is om hetbegrotingstekort in 2007 weg te werken. De rest is nodig om extrageld vrij te maken voor onder meer zorg en onderwijs. In hetombuigingspakket zit ook 5 miljard euro aan lastenverzwaringen.Lastenverzwaring

Vooral die lastenverzwaringen, zoals een lagere arbeidskorting,zorgen voor nadelige economische effecten, vooral voor dewerkgelegenheid, zo becijferde het Centraal Planbureau (CPB). CDAen PvdA hebben maandag urenlang gepraat over hoe hetbezuinigingspakket aangepast zou moeten worden. Ze steggeldenvooral over welke bezuinigingen nog haalbaar waren als erlastenverzwarende maatregelen uit het pakket zouden moeten.

Omdatovereenstemming daarover uitbleef, zoeken de informateurs deoplossing bij het aanpassen van twee belangrijke wensen van departijen: het wegwerken van het tekort (CDA) en extra uitgaven(PvdA). Op die manier willen ze 4 miljard euro bij elkaarsprokkelen, de helft door het aanpassen van het tekort en de extrauitgaven en de helft door het zoeken van nieuwe bezuinigingen.