LONDEN - Een majoor, zijn vrouw en een docent zijnmaandag voor een rechtbank in Londen schuldig bevonden omdat ze alkuchend een miljoen pond hadden gewonnen in de Britse variant vande kennisquiz 'Lotto weekend miljonair'. Charles Ingram slaagdeerin de hoofdprijs te bemachtigen, omdat zijn vrouw Diana en dedocent Tecwen Whittock op belangrijke momenten kuchten om zijnantwoorden te sturen.

De Ingrams werden beiden veroordeeld tot anderhalf jaarvoorwaardelijke celstraf en 15.000 pond (22.000 euro) boete.Whittock kreeg een voorwaardelijke celstraf van een jaar en 10.000pond (15.000 euro) boete.

Charles Ingram beantwoorde alle vijftien quizvragen correct toenhij twee jaar geleden de hoofdkandidaat was in de show 'Who wantsto be a millionaire?'. Vlak achter hem zat zijn vrouw en elders opde tribune Whittock. Ingram deed lang over zijn antwoorden en dachthardop.

Op de vraag wat de goede naam is voor een 1 die wordt gevolgddoor honderd nullen, zei hij bijvoorbeeld: "Ik denk dat het eennanomol is, maar het zou een gigabit kunnen zijn... Ik geloof nietdat ik ooit van een googol heb gehoord.'' Bij googol was een kuchte horen en Ingram koos dat als het goede antwoord.

Argwanend

Geluidsmedewerkers van de quiz werden argwanend door het aantalkuchjes op belangrijke momenten. Hoewel Ingram de cheque voor eenmiljoen al had gekregen, kon hij die niet verzilveren.Ingram heeft steeds volgehouden dat hij alleen gejuich enapplaus heeft gehoord en artsen hebben voor de rechtbank verklaarddat zijn vrouw aan een ernstige vorm van astma lijdt.

De aflevering van de quiz is tot nu toe niet uitgezonden. DeBritse zender ITV zendt de episode deze maand alsnog uit, alsdefinitief bewijs van Ingrams bedrog.