HILVERSUM - NOVA-hoofdredacteur Rik Rensen vertrekt bij dezedagelijkse actualiteitenrubriek op Nederland 3. Dat meldden bronnen inHilversum maandag.

Volgens de officieuze bronnen is Rensen op non-actief gesteld enneemt Carel Kuyl, programmaleider van NPS-tv, voorlopig de honneurswaar. Rensen zou de maatregel voor de kantonrechter aanvechten. EenNPS-woordvoerder kan het bericht "bevestigen noch ontkennen".Rensen onthoudt zich ook van commentaar.

De omroepen NPS en VARA zenden NOVA gezamenlijk uit. Wegenseventuele juridische consequenties willen alle betrokken partijenal enige tijd officieel niets over het onderwerp kwijt. DeNOVA-medewerkers zijn maandag over het vertrek van Renseningelicht.

Tegenwicht

De komst van Rensen naar de tv-rubriek ging niet ongemerktvoorbij. Hij wilde de formule van het programma afstoffen en deeddat door een nieuw decor te bestellen en contact te zoeken met hetduo Matthijs van Nieuwkerk en Felix Rottenberg. Die moesten eentegenwicht vormen voor Barend en Van Dorp (RTL4). Door deze actiestapten de 'oude' NOVA-presentatoren boos op. Voor Rob Trip,Margriet Vroomans en Kees Driehuis was in de optiek van de vroegerehoofdredacteur van RTL Nieuws namelijk slechts een rol weggelegdals 'locatiepresentator'.

Naast het duo Rottenberg/Van Nieuwkerk zocht Rensen naar eenander tv-koppel. Makkelijk ging dat niet. Zo weigerde degedoodverfde kandidaat Paul Witteman. Uiteindelijk rolden ClairyPolak en Jeroen Pauw uit de bus.

Volledige praatshow

Na de succesvol verlopen verkiezingsuitzendingen bepleitte metname Rottenberg het omvormen van NOVA van een rubriek metreportages naar een volledige praatshow. Dat schoot de redactie inhet verkeerde keelgat, waarop Rottenberg en Van Nieuwkerkvertrokken. Polak en Pauw presenteren nu wel, maar wegens hetpersoneelsgebrek niet als duo. De rubriek zoekt nog steeds naar eenpresentator. Of daardoor duopresentatie op termijn weer in zichtkomt is nog onduidelijk.

Door de ontstane commotie gaf het NOVA-personeel al eerder blijkvan gebrek aan vertrouwen in Rensen. Hij hoefde toen niet verplichtweg. Maar uiteindelijk bepaalde de omroepleiding dat het zo nietlanger kon en stelde zij Rensen op non-actief.