PEKING/BRUSSEL - De wereldgezondheidsorganisatieWHO en de Europese Commissie vinden dat China de internationalegemeenschap veel te laat heeft gewezen op de uitbraak van dedodelijke longaandoening SARS.

WHO-hoofd Gro Harlem Brundtland zeimaandag in New Delhi dat Peking veel eerder medewerkers van de WHOhad moeten toelaten in de provincie Guangdong, de vermeende haardvan het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

De verspreiding van de ziekte over de wereld is nog allerminsttot staan gebracht. Het officiële aantal besmettingen belooptvolgens de WHO 2600. Het aantal doden heeft op basis van berichtenvan buitenlandse media de honderd overstegen, het gevolg van hetstijgende aantal overledenen in China, Hongkong en Singapore. InCanada (Ontario) werd maandag de negende dode geteld. De WHO hieldhet maandagavond op haar website op 98 doden.

Reisadviezen

De Europese Commissie wil nu sterkere bevoegdheden om bijmassale uitbraak van besmettelijke ziektes als SARS lidstatenmaatregelen te laten nemen. Zo zou de commissie eventueel debevoegdheid moeten krijgen reisadviezen te geven aan Europeseburgers. Europees commissaris Byrne (volksgezondheid) pleitte daarmaandag voor in het Europees Parlement.

Byrne vreest dat Europa niet goed is voorbereid op epidemieën.Daarom moet er ook een Europees centrum voor de preventie encontrole van ziektes komen, naar het model van de Amerikaansegezondheidsautoriteit CDC in Atlanta. Een woordvoerder in Brusselbezwoer echter dat het niet de bedoeling is het werk van de WHO inGenève 'over te doen'. Het Europese 'CDC' zou meer eencoördinerende taak krijgen tussen nationalegezondheidsorganisaties.

Preventiecentrum

Byrnes woordvoerder zei maandag dat het aantal slachtoffers vande besmettelijke longziekte in Europa nog redelijk stabiel is.Brussel telde maandag 27 verdachte gevallen en negentienwaarschijnlijke gevallen.

De situatie in delen van China is zoernstig dat de WHO vorige week afraadde te reizen naar Hongkong ende aangrenzende provincie Guangdong. Op zijn vroegst eind mei zalByrne een voorstel presenteren voor een Europees preventiecentrumpresenteren, dat dan in 2005 van start moet gaan.

Onopgemerkt

De Nederlandse ambassade in Vietnam en drie consulaten(Hongkong, Guangdong en Singapore) moeten ziek personeel extra inde gaten houden in verband met SARS. De ambassade en de consulatenhebben een brief gekregen met het advies om vaker dan tot nog toegebruikelijk is contact op te nemen met personeel dat ziek thuiszit. Daarmee moet worden voorkomen dat mogelijke besmettingen metSARS onopgemerkt blijven.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nog toe geenmeldingen gekregen van SARS-besmettingen onder diplomaten of onderNederlanders in de landen waar de ziekte voorkomt.