AMERSFOORT - Voor de twaalde keer op rij organiseert dehulporganisatie World Vision Nederland de jongerenactie Zip YourLip. De actie houdt in dat naar verwachting 12.000 jongeren 24 uurlang niet eten. Daarvoor krijgen zij sponsorgeld dat is bedoeldvoor slachtoffers van hondersnood in Zuidelijk Afrika en Guatemala.

De actie, die woensdag 9 april om 19.00 uur begint en eindigt opdonderdag 10 april om 19.00 uur, wordt gehouden op vijftienmiddelbare scholen, verspreid over het hele land. Verscheidenescholen ondersteunen de actie met aantrekkelijke programma's diezijzelf samenstellen. Zo worden op het Agnieten College inNieuwleusen allerlei sportieve activiteiten gehouden, diversespellen gespeeld en films gedraaid.

Met de opbrengsten ondersteunen de actievoerders, die voor 85procent uit meisjes bestaat van 14, 15 en 16 jaar oud, projectenvan World Vision in Afrika en Guatemala. De hulporganisatie deeltonder meer voedsel uit in Zimbabwe, geeft ze trainingen op hetgebied van landbouw en distribueert ze zadenpakketten.