DEN HAAG - De honderden melkveehouders die ook pluimveehouden mogen vanaf maandagavond onder voorwaarden hun melk weerafvoeren. Door de strenge vervoersbeperkingen wegens de klassiekevogelpest zaten de boeren al dagen met hun melk opgescheept.

Sommige boeren moesten de melk al in de gierput laten lopen. Hetministerie van Landbouw heeft de versoepeling maandagavondbekendgemaakt.

Sinds vrijdag haalde Friesland Coberco Dairy Foods (FCDF) de melk op deze bedrijven niet meer op.Het ministerie van Landbouw verbood toen het ophalen van producten bij pluimveeboerderijen.