BAGDAD - Op een opslagplaats bij de Iraakse stad Hindiyahzijn geen sporen gevonden van het dodelijke zenuwgas sarin. Nauitgebreid onderzoek van wapenexperts blijkt dat de verdachtestoffen landbouwbestrijdingsmiddelen zijn. Dat heeft een militairewoordvoerder van de 101e Airborne divisie gemeld.

Bij Hindiyah, dat honderd kilometer ten zuiden van Bagdad ligt,stuitten Amerikaanse militairen op een gebouwencomplex. Ongeveertien militairen die het complex bewaakten, kregenziekteverschijnselen, waaronder duizeligheid, huidaandoeningen enbraakneigingen. Die klachten kunnen worden veroorzaakt als mensenaan sarin worden blootgesteld.

Uit de eerste testen van de wapenexperts bleek dat erconcentraties sarin waren gemeten. Een militaire woordvoerder vande Derde Infanteriedivisie meldde daarop dat hiermee mogelijk hetbewijs voor chemische wapens in Irak was geleverd. Maarvervolgonderzoek heeft aangetoond dat het niet om sarin, maar omlandbouwpesticiden gaat.