LONDEN - De Britse minister Peter Hain van Wales en EuropeseZaken wil dat de Verenigde Naties de leiding krijgen over dewederopbouw van Irak na het einde van de oorlog. Dat zegt debewindsman in een interview met de Britse zondagskrant The SundayTelegraph.

Volgens Hain is het van vitaal belang voor Groot-Brittannië ende Europese Unie dat de VN het interim-bestuur na de val van SaddamHussein gaat leiden. Hij voegde eraan toe: "Het is essentieelteneinde het grote potentieel aan Europese hulp vrij te maken."Ook andere leden van Tony Blairs kabinet zouden zich zorgenmaken over een mogelijk te beperkte invloed voor de VerenigdeNaties. Hain is echter de eerste minister die zich publiekelijkuitspreekt voor een centrale rol van de volkerenorganisatie inIrak.

Het Witte Huis en het Pentagon willen Amerikanen belasten met deopbouw van Irak. Het ministerie van Defensie heeft oud-generaal JayGarner aangewezen om het land tijdelijk te runnen. Na een aantalmaanden zal hij de leiding overgeven aan een Iraakseinterimbestuur.

Akkoord

De uitlatingen van Hain verhogen de druk op premier Blair. Dieontmoet maandag en dinsdag in Noord-Ierland de Amerikaansepresident Bush. Downing Street liet dit weekeinde nog weten dat deVN bij een nieuw Iraaks regime "betrokken" zou worden, maarvoegde eraan toe dat over details nog een akkoord moet wordenbereikt.

Blair heeft door zijn houding in de kwestie-Irak al enige schadeopgelopen. Zo nam zijn fractieleider in het Lagerhuis Robin Cookkort voor het begin van de oorlog ontslag. Ook stapten deonderministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken op uitonvrede over de opstelling van de premier in de Irak-crisis.