BELGRADO - De Servische politie heeft een arrestatiebeveluitgevaardigd tegen Mira Markovic, de echtgenote van de vroegereJoegoslavische president Slobodan Milosevic. Ze wordt verdacht vanbetrokkenheid bij de moord op een politieke tegenstander van haarman, zo meldden lokale media vrijdag.

Volgens de Servische staatstelevisie, die zich beriep oppolitiebronnen, zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Markovicen tegen haar zoon Marko, die vlak na de val van zijn vader hetland ontvluchtte.

Maandag had de Servische regering al gezegd binnenkort eenarrestatiebevel tegen Markovic te verwachten, omdat de politie haarwil ondervragen over de moord op de Servische oud-president IvanStambolic. Zijn stoffelijk overschot is onlangs gevonden. Hijverdween tijdens het joggen in een buitenwijk van Belgrado, vlakvoor de val van Milosevic, in het najaar van 2000. Kogelwondenwijzen erop dat hij is vermoord door de gevreesde speciale politievan Milosevic.

Markovic zou op bezoek zijn bij haar zoon in Rusland. Zij heeftelke betrokkenheid bij de moord ontkend. Het Russische ministerievan Binnenlandse Zaken zegt geen gegevens over haar verblijfplaatste hebben.

De Servische politie wil ook Milosevic verhoren over de moord opdiens voormalige bondgenoot, die zich tegen hem had gekeerd.Milosevic staat terecht voor het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag.