DEN HAAG - CDA en PvdA zijn het vrijdag in dekabinetsformatie eens geworden over een algemeneidentificatieplicht. Volgens het CDA gaat die gelden voor iedereenvanaf 14 jaar, maar dat is volgens PvdA-bronnen, die overigensliever spreken van een draagplicht, nog niet afgesproken. Hethuidige, demissionaire kabinet wilde een identificatieplicht vanaf jaar, maar daar voelde de PvdA niets voor.

De twee partijen willen de komende vier jaar circa 600 miljoeneuro inzetten voor de veiligheid. Dat geld is bestemd voor ondermeer extra agenten, meer capaciteit voor de rechterlijke macht enmeer cellen. Het nieuwe kabinet moet gaan beslissen hoe het geldprecies wordt verdeeld.

De partijen zijn het er verder over eens dat aan verslaafdenonder medisch toezicht heroïne mag blijven worden verstrekt, eenwens van de PvdA. Het CDA heeft binnengesleept dat er een eindekomt aan het gedogen van kwaliteitscontroles op XTC bijhouseparty's door overheidsinstanties.

Ook hebben de twee partijen afgesproken dat er een fonds komtvoor hulp aan slachtoffers van misdrijven. Die moeten nu vaakeindeloze juridische procedures bewandelen om aan schadevergoedingte komen.

Vreemdelingenbeleid

CDA-leider Balkenende en zijn PvdA-collega Bos spraken vrijdagbehalve over veiligheid ook over het vreemdelingenbeleid. Na afloopzeiden ze het voor circa 80 procent eens te zijn over beideonderwerpen.

Wat het vreemdelingenbeleid betreft moeten ze nog een akkoordsluiten over een specifiek pardon voor uitgeprocedeerdeasielzoekers die al lang in Nederland verblijven en die goedingeburgerd zijn. Dat zo'n regeling er komt staat vast, maar devoorwaarden moeten nog worden ingevuld.

Gezinsvorming

Ook over een regeling om gezinsvorming vanuit landen als Turkijeen Marokko aan banden te leggen, moeten CDA en PvdA nog een besluitnemen. Ze willen dat huwelijkspartners uit dergelijke landen aanbepaalde voorwaarden voldoen. Zo neigen ze naar een leeftijdsgrensvan 21 jaar. Het CDA wil bovendien dat de in Nederland verblijvendepartner een inkomen heeft van minstens 130 procent van hetminimumloon, maar dat vindt de PvdA te ver gaan. Die denkt aan eeninkomensgrens van 100 procent van het minimumloon.

CDA en PvdA kijken met spanning uit naar maandag, wanneer hetCentraal Planbureau komt met een doorrekening van hunbezuiniginsplannen van zo'n twintig miljard. Vooral de PvdA vreestdat die megabezuinigingen slecht uitpakken voor economie enwerkgelegenheid en spreekt van een cruciale dag voor de formatie.