AMSTERDAM - De brandweer komt na een melding steeds minder snel opdagen. Het duurt langer voordat brandweerwagens de kazerne uitrijden en ze zijn langer onderweg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2006 duurde het in zeventig procent van de gevallen lager dan de streeftijd van acht minuten voordat de brandweer ter plaatse is. Dat was in 2000 bij 46 procent van de branden het geval.

De reden voor de oplopende opkomsttijd is vooral dat het steeds langer duurt voordat brandweerlieden de kazerne uitrijden nadat een melding bij de centrale is binnengekomen. Zeven jaar geleden duurde dat nog gemiddeld vier minuten.

In de statistieken van vorig jaar is dat opgelopen naar gemiddeld acht minuten. Volgens het CBS komt dat mogelijk doordat steeds meer meldingen via een regionale alarmcentrale lopen.

Tijd

Ook toegenomen is de tijd dat de brandweer onderweg is, zij het in bescheiden mate. De afgelopen jaren zijn brandweerlieden gemiddeld een minuut langer aan het rijden. Ze zijn nu vijf minuten onderweg per melding.

In de vier grote steden hoeft een aanzienlijk minder lang gewacht te worden op hulp van de brandweer. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de brandweer in tien minuten present. Gemeenten met minder dan vijftigduizend inwoners moeten ruim drie minuten langer wachten.

Het verschil wordt volgens het CBS veroorzaakt doordat het beroepspersoneel van de brandweer in grote steden op de kazerne verblijft. De rijtijden zijn nagenoeg dezelfde.

Loos alarm

Overigens rukt de brandweer in meer dan de helft van de gevallen voor niets uit. In 56 procent van de 113 duizend geregistreerde meldingen was vorig jaar sprake van loos alarm.

Vorige week nog werd de brandweer in Amersfoort verweten te laat te zijn gekomen bij de brand in het Armando Museum. Bij de brand werd het museum in het centrum van de stad volledig verwoest.