WASHINGTON - Syrië laat nog steeds toe dat militairmaterieel zijn grens met Irak overgaat. Volgens de Amerikaanseminister van Defensie Rumsfeld heeft Syrië zich niets aangetrokkenvan zijn eerdere waarschuwing aan het adres van Damascus.

Rumsfeld zei vorige week dat er via Syrisch grondgebied militairmaterieel naar Irak wordt verscheept. Het zou onder meer gaan omnachtkijkers. De minister repte toen van een "vijandige daad"waarvoor hij de Syrische regering verantwoordelijk zal houden.

Rumsfeld deed vandaag daarnaast tijdens een persconferentie in Washington een oproep aan de Iraakse officieren en gewone militairen om zich over te geven aan de coalitietroepen. Overgave biedt de mogelijkheid te overleven en "mee te helpen met de wederopbouw vaneen vrij Irak". Voor het Iraakse regime "is er geen weg meerterug", onderstreepte Rumsfeld.

Volgens de minister zijn de geallieerden intussen "dichter bijBagdad dan een gemiddelde Amerikaanse forens bij zijn werk". Dehoogste militair in de Verenigde Staten, generaal Myers, zei dat decoalitietroepen "bij de buitenwijken staan". Volgens hem staat 45procent van het Iraakse grondgebied inmiddels niet langer ondercontrole van Bagdad.

Rumsfeld waarschuwde ervoor dat er nog "zware dagen voor deboeg zijn". De minister benadrukte opnieuw dat de slagkracht vande Republikeinse Garde in Irak weliswaar flink is aangetast, maardat het geen makkie zal worden Bagdad in te nemen. Rumsfeld zei welte weten dat het elitekorps nu wordt aangevuld met gewone en dusook minder goedgetrainde militairen. Bovendien impliceerdenRumsfeld en Myers dat er veel meer Iraakse soldaten zijn gedood dantot dusver bekend is.