BAGDAD - De internationale luchthaven van Bagdad is tendele in geallieerde handen. Dit heeft de commandant van deAmerikaanse 3e infanteriedivisie, Maurice Goins, donderdagavondgezegd. Eerder meldde een met de Amerikaanse 3e infanteriedivisiemeereizende journalist van de Amerikaanse zender ABC dat degeallieerden de luchthaven in handen hadden gekregen.

Vanaf Saddam International Airport meldde hij dat Amerikaanse militairen het vliegveldhebben "veiliggesteld" met tanks en gepantserde voertuigen. Vannoemenswaardige tegenstand van de Iraakse strijdkrachten zou geensprake zijn geweest.

Door zijn strategische ligging zou de inname van het luchthaven van Bagdad een grote slag zijn voor de geallieerden. Het terrein kan dienen als uitvalsbasis voor aanvallen op Bagdad. De aanval op de luchthaven, al sinds het begin van de oorlogniet meer in gebruik, zou gepaard zijn gegaan met een beschietingvan het dorp Furat nabij het vliegveld. Daar zouden volgens hetBritse persbureau Reuters tientallen doden en gewonden zijngevallen.

Electriciteit uitgevallen

Kort voor de aanval op de luchthaven viel voor het eerstin deze oorlog het licht uit in Bagdad. Het centrale commando vande geallieerden in Qatar zei dat elektriciteitscentrales niet hetdoelwit van aanvallen van de coalitie waren geweest.

'Iraakse regime op zijn eind'

Er zijn nu steeds meer aanwijzingen dat het regime van deIraakse president Saddam Hussein de greep op zijn strijdkrachten enop de bevolking kwijtraakt, zeggen de Verenigde Staten. Zij leidendat onder meer af uit het feit dat een prominente sjiitischegeestelijke uit Najaf het Irakese volk donderdag heeft opgeroepende oprukkende militairen van de coalitie geen strobreed in de wegte leggen. Een woordvoerder van het Amerikaanse Centrale Commandoin Qatar noemde dit "een belangrijk keerpunt en een nieuw tekendat het Iraakse regime op zijn eind loopt".

Een andere aanwijzing zou kunnen zijn dat burgers en ookmilitairen bij honderden de hoofdstad Bagdad ontvluchtten, waarnazij zich overgaven aan vanuit het zuiden oprukkende Amerikaansemilitairen. Een verslaggever van de Amerikaanse zender ABC diemeereist met de 1e mariniersdivisie meldde dat "er zoveel mensenop de weg zijn dat het niet langer mogelijk is verder op tetrekken".

Franse premier uit kritiek

De Franse premier Raffarin haalde in een televisie-interview hard uit naar de Verenigde Staten. "Ze hebben met hun aanval op Irakeen driedubbele fout gemaakt. De oorlog is zowel moreel,politiek als strategisch verwerpelijk, aldus de Franse premierRaffarin donderdag tijdens een televisie-interview.

De oorlog is moreel verkeerd, aldus Rafarin, omdat er met eenvreedzame ontwapening een goed alternatief was. De strijd isvolgens hem bovendien een politieke inschattingsfout omdat degevolgen niet te overzien zijn. "En dan is er een strategischevergissing, namelijk dat vandaag de dag één land de wereld kanleiden", aldus de Franse premier.