DEN HAAG - Het aanleggen van (snel)wegen lukt in Nederland hoogst zelden binnen de geplande tijdspanne. De bereikbaarheid van met name de Randstad verslechtert steeds verder.

De economische motor van Nederland dreigt daardoor de concurrentie met andere stedelijke regio's in West-Europa te verliezen.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer wil aan die trend een einde maken met het Programma Randstad Urgent. Maandag ondertekenden tientallen lokale bestuurders en zes bewindslieden onder wie Eurlings in de Ridderzaal in Den Haag de overeenkomsten die bij het programma horen.

Projecten

Het programma bevat tientallen projecten voor de aanleg van onder meer wegen in en rond de Randstad. Per project krijgen twee bestuurders de taak om alles soepel te laten verlopen, zodat de aanleg niet vertraagd raakt. Nieuwe wetgeving is volgens de minister niet nodig. De Wet op de ruimtelijke ordening biedt Rijk en provincie 'aanwijzingsbevoegheden' om tegenstribbelende gemeenten in het gareel te krijgen.

Voorbereiding

Vrijwel alle projecten zijn al geruime tijd of zelfs decennia lang in voorbereiding, zoals de A4 door Midden Delfland, de ontsluiting van Almere en de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. In die stad bestaan ook plannen voor een tweede ontsluiting van de haven, zo maakte wethouder Jeanette Baljeu bekend.

Het bedrijfsleven in Rotterdam en omgeving wil tot 400 miljoen euro meebetalen aan een brug of tunnel ten westen van de Beneluxtunnel.

Keuze

De overheid zou de resterende 30 procent moeten inbrengen zodra een keuze is gemaakt uit vier opties: de Blankenburgtunnel, de Oranjetunnel, de Oranjebrug of de Maasvlaktetunnel. De reistijden naar de haven zouden met 20 minuten afnemen en in geval van een ramp kan evacuatie sneller plaatsvinden als zo'n brug of tunnel klaar is.

GroenLinks sabelde het programma afgelopen zomer al neer als een fantasieloos en ouderwets autoplan. Milieudefensie, dat de afgelopen jaren met succes strijd voerde tegen de aanleg van snelwegen vanwege de schadelijke effecten voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de volksgezondheid, is ook tegen het plan.

Haast

VNO-NCW is wel enthousiast omdat de overheid eindelijk haast lijkt te gaan maken met de aanpak van het verkeersinfract in Nederland.