DEN HAAG - Nederlandse ziekenhuizen hebben genoeg antivirale geneesmiddelen in huis om ongeveer 2000 SARS-patiënten te behandelen. Apparatuur voor kunstmatige beademing is voor enkele tientallen gevallen beschikbaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dit donderdag in de Tweede Kamer gezegd.

De inspectiedienst gaf daar voorlichting aan Kamerleden over de voorbereidingen in Nederland om SARS-patiënten te kunnen behandelen. Tot nu toe is de besmettelijke longziekte nog niet in Nederland gesignaleerd.

Volgens de inspectiedienst is voorlichting over de verschijnselen die bij de ziekte horen (hoesten, hoge koorts, spierpijnen kortademigheid), heel belangrijk. Anders bestaat de kans dat grote groepen zich bij de ziekenhuizen melden met de boodschap dat ze SARS hebben. Volgens een woordvoerder is daar niet genoeg capaciteit voor.

Preventief medicijnen

Kamerleden wilden weten of er genoeg wordt gedaan om te voorkomen dat de mysterieuze ziekte zich vanuit Azië verspreidt naar Nederland. CDA'er Buijs bijvoorbeeld pleitte ervoor om personeel op de luchthaven Schiphol preventief medicijnen te geven waardoor ze minder vatbaar voor besmetting worden. Volgens de IGZ is niet bekend of toediening van preventieve middelen werkelijk helpt om verspreiding van SARS te voorkomen. Kamerleden van de VVD, GroenLinks en SGP vroegen of reizigers die uit de besmette gebieden komen, grondiger kunnen worden gecontroleerd op de ziekte als ze in Nederland uit het vliegtuig stappen of als ze in het vliegtuig stappen dat hen terugbrengt naar Nederland.

Tot nu toe gebeurt dit aan de hand van ondervraging. Volgens de Kamerleden zou grondiger, lichamelijk onderzoek beter zijn. Volgens de woordvoerder van de inspectiedienst is het ondoenlijk om de honderden passagiers van jumbojets bij het in- en uitstappen te onderzoeken.

/LINK
Wat is SARS?