ROTTERDAM - Het verkeer is de afgelopen jaren volgens de weggebruikers zelf weer onveiliger geworden. Zowel het aantal ongevallen met letsel en dodelijke afloop als het aantal met alleen materiële schade nam toe, zo blijkt uit een tweejaarlijkse steekproef onder weggebruikers door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV).

De gegevens uit 2001 laten zien dat vooral het aantal ongevallen met gewonden en doden sterk is gestegen ten opzichte van 1999. De kans op een dergelijk ongeval ging van twee naar vier op de honderd ongelukken per persoon. In 1999 was ook al een stijging te zien, zij het een lichte. De cijfers uit de jaren daarvoor lieten nog een verbetering van de verkeersveiligheid zien. Volgens andere onderzoeken zet die lijn door, maar de weggebruikers zelf geven aan dat het onveiliger is geworden, aldus het AVV-onderzoek.

Vooral jonge verkeersdeelnemers zijn een kwetsbare groep, zo blijkt ook nu weer. Dat geldt voor automobilisten, maar vooral voor bromfietsers. Die lopen het grootste risico om betrokken betrokken te raken bij een ongeluk. In 2001 gold dit voor een op de vijf.

Ook blijkt dat vrouwen verhoudingsgewijs vaker brokken maken dan mannen: 7,1 ongevallen per miljoen kilometer tegen 5,2.

De weggebruikers weten van zichzelf dat zij onveiliger rijden. Bijna een op de drie zegt in 2001 tenminste één bekeuring te hebben gekregen. Vooral het aantal boetes voor te hard rijden is de afgelopen jaren sterk gestegen. Automobilisten die hiervoor zijn gepakt, geven ook aan dat zij vaker een ongeluk hebben gehad dan hun medeweggebruikers die zich wel aan de maximumsnelheid hielden. Aan het onderzoek deden ruim 10.000 verkeersdeelnemers mee.