WASHINGTON - Geert Wilders (PVV) vindt dat Nederland behoefte heeft aan een eigen Guantanamo. "De gevangenen worden daar prima behandeld", zei hij vrijdag in Washington na een bezoek aan het gevangenenkamp.

"Schone cellen, behoorlijk eten, correcte behandeling", luidde zijn oordeel. Hij is van mening dat Nederland net als Amerika een afweging moet maken tussen individuele vrijheid en veiligheid.

Administratieve detentie

Wilders denkt aan een soort "administratieve detentie" naar Israëlisch voorbeeld. De Israëli's sluiten mensen die de geheime dienst als een gevaar voor de veiligheid beschouwt voor onbepaalde tijd op zonder enige vorm van proces.

In Nederland zou de AIVD moeten bepalen wie een bedreiging voor de veiligheid is en in een soort Guantanamo-kamp moet worden opgesloten.

Getuigenis

De getuigenis van een functionaris van de geheime dienst is volgens Wilders, net als in Israël, voldoende garantie voor het handhaven van de rechtsorde.

De PVV-fractievoorzitter bezocht deze week als lid van de Tweede Kamer-commissie voor buitenlandse zaken gevangenkamp in Guantanamo.

VVD

Hij voelt overigens weinig voor het voorstel van de VVD voor het mogelijk overbrengen van gedetineerden uit Guantanamo naar Nederland. "Je weet niet wat voor vlees je in de kuip hebt."