NAJAF/BAGDAD/NEW YORK - Amerikaanse troepen trekken de Iraakse stad Najaf binnen om milities trouw aan president Saddam Hussein uit te schakelen.

Het Amerikaanse dagblad The New York Times heeft donderdag bericht dat officieren er contact hebben gezocht met de sjiïetische geestelijke ayatollah Ali al-Sistani.

Al-Sistani kreeg in 1991 van het regime huisarrest in Najaf na een door Bagdad bloedig neergeslagen opstand van sjiïetische Irakezen. De bewakers van de ayatollah zijn volgens Amerikaanse zegslieden gevlucht.

In de steek

Al-Sistani heeft evenwel nog niet op de Amerikaanse toenaderingspogingen gereageerd. In 1991 moedigden de VS een opstand tegen Saddam Hussein aan maar lieten de opstandelingen vervolgens in de steek. Najaf is een van de belangrijkste centra van de sjiïetische tak van de islam. In een moskee in de stad is de schoonzoon van de profeet Mohammed, Ali bin Ali Talib, begraven.

Hij is de grondlegger van de sjiïetische tak die zijn naam ontleent aan 'de partijgenoten van Ali', de shiat-u-Ali Een Amerikaanze militair heeft gezegd dat ieder huis in de stad een verrassing kan brengen. Alles moet worden doorzocht en dat kan erg lang duren volgens kapitein Swoopes van de 101e divisie luchtlandingstroepen.

Minder strijd

Toch wordt er vooralsnog minder gevochten in Najaf dan de Amerikanen aanvankelijk vreesden. Ze worden evenwel niet als bevrijders binnengehaald.

De Amerikaanse strijdkrachten proberen voorts terugtrekkende Iraakse eenheden te vernietigen voor die Bagdad bereiken. Ze vrezen dat de Iraakse strijdkrachten zich in de hoofdstad zullen verschansen.