AMSTERDAM - Zestig procent van de Nederlandse automobilisten zegt buiten de bebouwde kom tehard te rijden. Dat schrijft De Telegraaf naar aanleiding van eenveiligheidsonderzoek uitgevoerd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De weggebruiker die zich wel aande snelheidsregels houdt, zegt dit te doen uit angst voor een bekeuring en nietom wille van de verkeersveiligheid. "Het lijkt wel alsof hard rijden leukvinden weer mag", zo concludeert de AVV.

Voor het onderzoek werden ruim tienduizend Nederlanders ondervraagd over zakenals snelheidsovertredingen, gordel- en helmgebruik, telefoneren in de auto enalcohol- en drugsgebruik. Acht procent van de ondervraagden zegt wel eens meteen slok op achter het stuur te kruipen.