AMSTERDAM - De hoogste tijdelijke gevangenisstraf moet worden verhoogd van 20 naar 30 jaar.Dat zegt advocaat Willem Anker donderdag in de Volkskrant. Anker is raadsmanvan verschillende tot levenslang veroordeelde gedetineerden. Hij doet zijnuitspraak nu de eis van levenslang in de zaak van Volkert van der G. dediscussie over hoge straffen heeft doen oplaaien.

Momenteel is de hoogste tijdelijke straf 20 jaar. Na toepassing van devervroegde invrijheidsstelling (VI) komt een gedetineerde dan na 13,4 jaar weervrij. Volgens Anker is het gat tussen 20 jaar en levenslang daarom te groot.Invoering van 30 jaar als de maximale tijdelijke celstraf kan dat gatoverbruggen. Op die manier krijgen rechters meer armslag, denkt Anker.

Op die manier kan de explosieve groei ´levenslangers’ worden afgezwakt, zegtAnker, die een databank over levenslange gevangenisstraffen bij houdt. In delaatste 15 maanden werd die straf 7 keer opgelegd. Dat is evenveel als in deperiode van 1945 tot 1985.

/LINK
Levenslang in Nederland betekent dus ook echt levenslang