DEN HAAG - PvdA-leider Bos gaat op korte termijn rond de tafel met voorzitter Lodewijk De Waal van de vakcentrale FNV om de bezuinigingen en investeringen van het nieuwe kabinet toe te lichten. Dat heeft hij woensdag gezegd.

FNV en CNV reageerden dinsdag furieus op de 20,5 miljard euro bezuinigingen die Bos en CDA-leider Balkenende voor de komende vier jaar hebben afgesproken. De FNV vindt dat ze "de samenleving slopen."

Tegen de haren in

Volgens Bos reageert iedereen op "tussenstanden en onvolledige informatie." Daarom wil hij De Waal bijpraten. "We willen de sociale partners niet nodeloos tegen de haren instrijken," bezwoer Bos. "We willen de bonden juist achter onze plannen krijgen, maar zij moeten net als de werkgevers ook hun verantwoordelijkheid nemen."

De bonden zien voorlopig niets in een akkoord over loonmatiging, dat CDA en PvdA willen sluiten om de economie uit het slop te halen. Op die manier willen de beoogde coalitiepartners 4,5 miljard euro bezuinigen.

De ombuigingsplannen worden op dit moment doorgerekend door het Centraal Planbureau. Dat zal daarmee naar verwachting volgende week maandag klaar zijn.

Verantwoordelijkheid

CDA-onderhandelaar Balkenende vindt dat loonmatiging "essentieel" is in deze economisch moeilijke tijden. Hij vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. "Het is een goede gewoonte in Nederland dat we altijd proberen er samen uit te komen."

Balkenende wil niet speculeren over maatregelen die de vakbeweging onder druk kunnen zetten, zoals het niet algemeen verbindend verklaren van cao's waarin een hoge loonstijging is afgesproken. "Dat ligt buitengewoon gevoelig. Ik wil hierover niet een discussie losmaken," aldus Balkenende.

Zwijgzaam

Balkenende en Bos spraken woendag ruim acht uur met elkaar over het zorgbeleid en het arbeidsmarktbeleid. Na afloop toonden zij zich bijzonder zwijgzaam. PvdA-kamerlid Crone, die de onderhandelingen onder leiding van de informateurs Donner en Leijnse ook bijwoonde, liet weten dat het gesprek over de gezondheidszorg donderdag wordt voortgezet.

Ziekenfonds

Eerder spraken CDA en PvdA al af dat er in 2006 een stelselherziening komt in de zorg. Het ziekenfonds verdwijnt dan en er komt een basisverzekering voor iedereen. De koopkrachtnadelen voor de lagere inkomens die hieruit voortvloeien, zullen gerepareerd worden, maar de twee partijen weten nog niet exact hoe.

Ook moeten ze nog nader met elkaar praten over de vraag hoe de kostenstijgingen in de AWBZ, waaruit onder meer de thuiszorg wordt betaald, kunnen worden teruggedrongen.

Levensloopregeling

De partijen werden het wel zo goed al eens over een levensloopregeling, die in de plaats komt van de spaarloonregeling. Via een nieuwe spaarverzekering kan iedereen met financiële steun van het rijk gaan sparen voor allerlei vormen van verlof. Donderdag zal behalve over zorg ook gesproken worden over immigratie en sociale zekerheid.