UTRECHT - De ondernemingsraad van de Nederlandse Spoorwegen wil dat de directie vóór 7 januari 2002 maatregelen neemt om de huidige chaos bij het spoorbedrijf te verminderen.

Volgens OR-voorzitter G. Wold is er bij de NS, ook door het hoge ziekteverzuim, een onwerkbare situatie ontstaan. "Het personeel kan het niet meer trekken." Volgens hem is de veiligheid van het rijdend personeel in het geding. De voltallige OR komt woensdag bijeen om de situatie te bespreken.

De OR stapt naar de Arbeidsinspectie als de NS-directie geen gehoor geeft aan het ultimatum. Dit kan er volgens Wold toe leiden dat de Arbeidsinspectie beslist het werk te staken omdat de situatie te onveilig is.

Rondje om de kerk

Het medezeggenschapsorgaan heeft de directie herhaaldelijk voorgesteld om het omstreden 'rondje om de kerk' tijdelijk in de ijskast te zetten. Dat maakt het mogelijk om personeel efficiënter in te zetten, aldus Wold.

Het rondje om de kerk brengt met zich mee dat het rijdend personeel gebonden is aan vaste trajecten. Daardoor is het nu niet mogelijk om personeel uit rustige regio's te verplaatsen naar regio's waar de nood het hoogst is, aldus Wold. De NS-directie toont volgens de OR-voorzitter tot nu toe niet de bereidheid om de maatregel tijdelijk te bevriezen.

Dit voorjaar was Bestemming Klant, waarvan het rondje om de kerk de belangrijkste maatregel is, aanleiding tot stakingsacties. Op 23 april werd als onderdeel van een 'vredesplan' tussen directie en vakbonden besloten om het rondje om de kerk vanaf 10 juni toch in te voeren. "Sindsdien is de ellende alleen maar groter worden. Het bedrijf zit in een diep dal. De rek is eruit", aldus Wold.

De situatie die maandag ontstond is volgens de OR-voorzitter exemplarisch voor de toestand bij het spoorbedrijf. Onder andere door een geval van zelfdoding ging het treinverkeer in grote delen van de Randstad plat. "Het was de druppel." In het verleden zou dit volgens hem niet tot zo'n chaotische situatie hebben geleid.

De NS-directie reageerde dinsdagavond onaangenaam verrast. "We zijn niet verrast door de zorg van de OR, maar wel door het ultimatum. We vinden het vervelend om dit via de media te moeten vernemen", aldus een woordvoerster van de directie. Ze wilde verder geen commentaar geven.

/DOSSIERDe NS