VOORBURG - Ongeveer 5 procent van de Nederlandse bevolking is islamiet, zo blijkt uit nieuwe cijfers over 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt overeen met 850.000 mensen.

Het aantal valt lager uit dan eerdere schattingen. Dat komt omdat het CBS een andere werkwijze hanteert, die volgens het bureau een betere raming oplevert.

Volgens de oude berekeningen zou het aantal islamieten in 2006 boven de één mijoen zijn uitgekomen.

Extern

Voorheen baseerde het CBS de schattingen op basis van extern onderzoek en het aandeel islamieten in het land van herkomst. Nu maakt het gebruik van gegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie. In die enquête geven mensen zelf aan tot welke kerkelijke gezindte zij zich rekenen.

Uit die gegevens blijkt dat bijna de helft van de niet-westerse allochtonen de islam aanhangt. Turken (bijna 325.000) en Marokkanen (ruim 260.000) vormen de grootste groepen islamieten.

Ook een grote groep Surinamers (34.000) is aanhanger van de islam. Verder zijn er 31.000 Afghaanse en 27.000 Irakese islamieten in Nederland. Er zijn 12.000 autochtone islamieten, zo blijkt uit de cijfers.

Verhuizen

Van de niet-Westerse allochtonen in Nederland wil 40 procent graag verhuizen. Redenen zijn de kwalitatief minder goede woning waarin allochtone mensen vaak wonen en de omvang van het gezin.

De verhuisbereidheid onder allochtonen is aanzienlijk groter dan die onder autochtonen die niet zoveel te besteden hebben.

Sinds 2002 is het aantal verhuizingen in Nederland iets toegenomen, net als het aantal mensen dat een verhuiswens heeft. Het aantal mensen dat zelf een huis bouwt of laat bouwen is volgens het CBS opvallend toegenomen.

Amsterdam

Minder dan de helft (44 procent) van de inwoners van Amsterdam is in de hoofdstad geboren, blijkt eveneens uit cijfers van het CBS. In de binnenstad is een derde Amsterdammer van geboorte.

Volgens het CBS zijn de meeste originele Amsterdammers te vinden in de tuindorpen Oostzaan, Nieuwendam en Buiksloot. De laatstgenoemde buurt kan wat dat betreft als het meest Amsterdams worden gezien: Van 80 procent van de bewoners stond de wieg in Mokum.