MAASTRICHT - Steeds meer kinderen hebben last van hoofdpijn. Het aantal schoolkinderen dat elke week hoofdpijn heeft, is de afgelopen jaren toegenomen tot bijna een kwart van de schoolgaande jeugd. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Universiteit Maastricht (UM) woensdag heeft gepubliceerd.

Over de oorzaken is niets met zekerheid te zeggen. De hoofdpijn kan het gevolg zijn van een veranderd ontbijtgedrag. Maar het kan ook het nevengevolg zijn van de toename van allergieën bij kinderen, aldus het onderzoek.

Tegen de hoofdpijn is geen kruid gewassen: cognitieve therapie en ontspanningsoefeningen maken er geen einde aan. Drs. I. Bandell-Hoekstra heeft het onderzoek uitgevoerd. Zij hoopt 10 april te promoveren aan de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de UM.

Wekelijks hoofdpijn

Bandell-Hoekstra onderzocht in Maastricht bijna drieduizend schoolgaande kinderen, van wie een op de vijf jongens en een op de vier meisjes in groep 7 en 8 van de basisschool wekelijks hoofdpijn heeft. In het voortgezet onderwijs lijdt tot en met klas 4 een op de zeven jongens en een op de drie tot vier meisjes er minstens een keer per week aan.

Gemeten over de hele groep had 23 procent van de kinderen elke week hoofdpijnklachten. Dat percentage bedroeg 17 in een soortgelijk onderzoek in 1983 onder Amsterdamse schoolkinderen. Kinderen gaan gebukt onder de klachten. Hoe frequenter ze voorkomen, des te lager scoren de kinderen op kwaliteit van leven en gezondheid.