'Minister moet snel besluiten over jacht zwijnen'

DEN HAAG/ARNHEM - Minister Gerda Verburg (Landbouw) moet nu heel snel de knoop doorhakken over maatregelen waarmee de zwijnenpopulatie op de Veluwe kan worden teruggedrongen. De minister kan besluiten toch drukjacht toe te staan, ondanks verzet van de Tweede Kamer.

Er zijn ook veelbelovende alternatieven, maar ook daarvoor is formele ontheffing van de jachtwet nodig.

Dat zegt Gelders gedeputeerde Harry Keereweer in een reactie op de weerstand van de Tweede Kamer tegen eenmalige drukjacht op wilde zwijnen op de Veluwe.

De Tweede Kamer gaf minister Gerda Verburg (Landbouw) opdracht alternatieven te zoeken die ervoor zorgen dat de zwijnenpopulatie krimpt. Als er dit jaar niets meer wordt gedaan, is het probleem volgend jaar nog veel groter, aldus Keereweer.

Ontheffing

De provincie Gelderland verleende begin oktober eenmalig ontheffing om de zogenoemde een-op-eenmethode ofwel drukjacht op wilde zwijnen toe te passen, omdat er naar schatting 4 tot 6000 varkens op de Veluwe lopen, terwijl ongeveer achthonderd exemplaren worden beschouwd als optimaal.

De ontheffing gaat op 1 november in, als de minister toestemming geeft. Volgens jagers zijn november en december de meest geschikte jachtmaanden.

Onzeker

Volgens de PvdA is drukjacht niet de beste oplossing, omdat het nog geen beproefde methode is en de resultaten dus onzeker zijn. Net als bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren (PvdD) vindt de PvdA dat de huidige problemen zijn veroorzaakt door slecht jachtbeheer.

Alternatieven zouden kunnen zijn: intensiever jagen met lokvoer, steviger hekken en meer rasters om de zwijnen in hun leefgebied te houden.

Nachtkijkers

Keereweer noemt dat geen reële oplossingen. Staatsbosbeheer stelt volgens hem voor dat jagers nachtkijkers gaan gebruiken, aangezien de zwijnen vooral 's nachts uit hun schuilplaatsen komen.

Ook het gebruik van geluiddempers op de geweren zou goede resultaten geven. Maar die middelen zijn in de wet verboden. Ook daarvoor is dus een ontheffing nodig.

Schade

De provincie en minister Verburg vonden dat er op sommige plaatsen op de Veluwe sprake is van een onhoudbare situatie en enorme schade.

Ook zijn er al honderden verkeersongelukken gebeurd. Gelderland wil het probleem nu eenmalig drastisch aanpakken, zodat het daarna nooit meer zo uit de hand kan lopen, aldus Keereweer.

Tip de redactie