AMSTERDAM - Meer dan één op de acht studenten fraudeert met adresgegevens. Dat schrijft deVolkskrant op basis van gegevens van de studiefinanciering en hetbevolkingsregister. Het gaat om 4830 studenten, ofwel 12 procent van alleeerstejaars.

De groep bestaat uit thuiswonende studenten die zich op een anderadres inschrijven om zo een hogere studiefinanciering te ontvangen en studentendie zich niet op hun woonadres kunnen inschrijven omdat de verhuurder ditverbiedt.

Voorzitter Ed d'Hondt van de vereniging van universiteiten (VSNU) wilfrauderende studenten aanpakken, maar vindt de nieuwe wet die de gegevens vande studiefinanciering en het bevolkingsregister aan elkaar koppelt hiervoorongeschikt. 'De wet toont een stoer gezicht, maar pakt het onderliggendeprobleem van de woningnood onder studenten niet aan', zegt hij in de krant.