DEN HAAG - VVD en CDA menen dat bij maximale inzet van het leger, aangevuld met politiemensen en vrijwilligers, toch een Elfstedentocht kan worden gehouden. Zij reageren hiermee op de brief van De Vries aan de provincies, die vraagt de eerste twee maanden van het jaar terughoudend te zijn met het organiseren van grote evenementen. Als gevolg van het huwelijk van prins Willem-Alexander met Máxima en de wisselweken van de Euro zou het niet mogelijk zijn voldoende politie op de been te brengen.

De Kamerleden Terpstra, Rijpstra en Nicolaï (VVD) en Atsma (CDA) partijen vinden dat de Elfstedentocht, als er voldoende ijs ligt, hoe dan ook moet doorgaan. Ze willen van de bewindslieden een overzicht van het aantal politiemannen en militairen (per provincie van herkomst) die bij de laatste twee Elfstedentochten (1997 en ) zijn ingezet.

Atsma wijst er op dat de ervaring leert dat tijdens het Friese volksfeest nauwelijks sprake is van wanordelijkheden. De Kamerleden willen antwoord voor de Kamer 20 december met reces gaat.

Volgens woordvoerder C. den Bakker de raad van hoofdcommissarissen is de elfstedentocht zo'n bijzonder nationaal evenement, dat er altijd wel iets extra's geregeld kan worden. Den Bakker: "Al moet de laatste hoofd-commissaris het verkeer regelen, dan gebeurt dat."

/NIEUWSGeen Elfstedentocht tijdens invoering euro