NOORDWIJK - De Inspectie voor de Gezondheidszorg legtbeperkingen op aan de terugkeer van Nederlanders uit de zogenaamdeSARS-landen. Doel ervan is om het SARS-virus buiten ons land tehouden, meldt Eurocross International.

In een brief aan alle Nederlandse alarmcentrales schrijft deInspectie dat patiënten met een longontsteking uit China (alleenGuangdong provincie en Hongkong), Taiwan, Singapore, Vietnam(alleen Hanoi) en Toronto in Canada niet direct vanuit ziekenhuizenof privé-klinieken mogen worden gerepatrieerd, tenzij de diagnoseSARS is uitgesloten.

Klachtenvrij

Patiënten met andere ziektebeelden mogen wel wordengerepatrieerd. Wanneer voortzetting van ziekenhuisopname inNederland noodzakelijk is, moet de patiënt gedurende tien dagen inisolatie worden gehouden om de diagnose SARS te kunnen uitsluiten.Patiënten die in een van de bovengenoemde gebieden of stedenopgenomen zijn geweest met longontsteking, mogen pas gerepatrieerdworden indien zij tien dagen na ontslag uit het ziekenhuisklachtenvrij zijn, tenzij de diagnose SARS is uitgesloten.

Patiënten die in een van bovengenoemde gebieden of stedenopgenomen zijn geweest, koorts hebben en een luchtwegeninfectiehebben ontwikkeld, mogen niet naar huis terugkeren. Pas nadat isuitgesloten dat de patiënt lijdt aan SARS of wanneer de patiëntvolledig genezen is, kan hij naar huis terugkeren. Er geldt geenreisverbod naar de betreffende landen, aldus Eurocross.

Geen problemen

De woordvoerster van deze organisatie meldt dat Eurocross noggeen problemen heeft gehad. Op verzoek van de Inspectie moeten dealarmcentrales opgeven hoeveel repatrianten in een ziekenhuishadden gelegen. Voor Eurocross betrof het één persoon, die inNederland nog nader wordt onderzocht. Het is volgens dewoordvoerster niet zo dat heel grote hordes landgenoten onder demaatregel zullen vallen.

Vorige week heeft het ministerie voor Volksgezondheid in overlegmet de alarmcentrales de grens aangescherpt. De beperkingen in deterugkeer betreffen alleen longontsteking. Het merendeel van debetrokkenen valt daar niet onder.