Rotterdam gaat overlast jeugd harder aanpakken

ROTTERDAM - Rotterdam gaat overlast door jeugd harder aanpakken. Twintig wijken krijgen een eigen actieplan, dat de problemen die door jongeren worden veroorzaakt binnen vijf jaar drastisch moet terugdringen.

Dit is dinsdag afgesproken na de conferentie Jeugd en overlast, die maandag en dinsdag werd gehouden. Aan het overleg deden onder andere vertegenwoordigers van de lokale overheid, politie, justitie en jeugdwerk mee.

Onder het motto 'Ruimte geven door grenzen te stellen, Rotterdam doet het' is een aantal doelen geformuleerd om de jeugdoverlast harder te lijf te gaan. Een daarvan is het instellen van samenscholingsverboden.

Gezinscoach

Ook moet de gezinscoach effectiever worden ingezet en komt er speciale aandacht voor de nazorg van jeugdige gedetineerden. Rotterdam wil zelfs dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om opvoedingsondersteuning op te leggen.

Volgens wethouder Jantien Kriens (Zorg, Welzijn en Maatschappelijke Opvang) is er sprake van een trendbreuk, omdat verschillende instanties nauwer met elkaar gaan samenwerken. Kriens: "We gaan erg investeren in het jeugdwerk en de professionaliteit van medewerkers."

Experimenteren

"Onze vraagstukken zijn heel scherp en groot. We moeten dan ook de ruimte krijgen om te experimenteren." Volgens haar moet Rotterdam van de landelijke overheid de kans krijgen om een 'sociaal laboratorium' te zijn.

Een van die experimenten is het opleggen van opvoedingsondersteuning. Er moet volgens burgemeester Ivo Opstelten een manier komen om een gezinscoach verplicht te stellen als dat nodig is.

Kinderbijslag

Daarbij wordt geopperd de kinderbijslag in probleemgezinnen te korten of te laten beheren door de gezinscoach. Volgens de burgemeester had minister André Rouvoet (Jeugd en gezin), die ook bij de conferentie aanwezig was, te kennen gegeven deze mogelijkheid te willen onderzoeken.

De plannen die tijdens de conferentie zijn gemaakt, moeten voor 15 december aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tip de redactie