DEN HAAG - CDA-leider Balkenende is optimistisch over een snelle afloop van de besprekingen van het financiële beleid voor de komende kabinetsperiode. Voor aanvang maandag van een nieuw overleg met PvdA-leider Bos zei Balkenende dat "het voorstel van de informateurs een uitstekende basis biedt om eruit te komen".

Het financiële beleid, en dan met name de noodzakelijke miljardenbezuinigingen, is een van de meeste heikele punten tussen CDA en PvdA bij de vorming van een nieuw kabinet. Om in 2007 een begrotingsevenwicht te bereiken is een bezuiniging van ongeveer ,5 miljard euro nodig.

Het CDA is daartoe bereid, maakte Balkenende maandag opnieuw duidelijk. De PvdA wil eerst zien of de economie niet te veel schade lijdt.