'Politie moet burger beter informeren na melding'

DEN HAAG - Politiekorpsen moeten mensen consequenter vertellen hoe hun melding is afgehandeld. Ongeveer twee derde van de melders wordt door de politie niet geïnformeerd over de afhandeling van hun melding. Een kwart van hen weet zelfs niet of agenten ermee aan de slag zijn gegaan.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. "Burgers willen serieus behandeld worden. Wanneer een burger informatie naar de politie brengt, verwacht deze dat daarmee iets gedaan wordt."

Bereidheid

De IOOV raadt politiekorpsen aan om mensen altijd te informeren over wat er met hun melding is gebeurd. Dat zal leiden tot een grotere bereidheid om incidenten bij de politie te melden, verwacht de inspectie.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) onderschrijft de conclusies uit het rapport. Zij noemt het opmerkzaam dat er problemen zijn met het achteraf informeren van melders.

Spoedeisend

Het onderzoek van de inspectie concentreerde zich op meldingen die niet spoedeisend zijn, maar waarbij mensen wel optreden van de politie verwachten. De helft van de korpsen registreert de afhandeling daarvan niet of onvoldoende.

De IOOV constateert dat de politie wel goed bereikbaar is voor mensen die ergens melding van willen maken. Zowel telefonisch, via email als op politiebureaus zijn de medewerkers die meldingen opnemen goed te bereiken.

Tip de redactie