Amerikanen krijgen Nobelprijs voor Economie (video)

STOCKHOLM - De Amerikanen Leonid Hurwicz, Eric Maskin en Roger Myerson krijgen dit jaar de Nobelprijs voor Economie.

Ze krijgen de prijs voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van een theorie die helpt vast te stellen in welke situaties vrije marktmechanismes goed werken, en wanneer en hoe ingrijpen nodig kan zijn.

Wetenschap

De theorie speelt niet alleen een centrale rol in de economische wetenschap, maar ook in onderdelen van de politieke wetenschap, aldus het Nobelprijscomité maandag. De Nobelprijs voor de Economie werd in 1968 ingesteld. De andere Nobelprijzen bestaan sinds 1895.

Hurwicz (90) is de oudste van de drie laureaten en is verbonden aan de Universiteit van Minnesota in Minneapolis. Hij is de oudste die ooit een Nobelprijs heeft gekregen. Hurwicz was degene die de basis legde voor de theorie die nu wordt bekroond.

De theorie werd verder ontwikkeld door Maskin (de bekendste van het drietal) en Myerson. Maskin (1950) is verbonden aan het Institute for Advanced Study in Princeton (New Jersey). Myerson (1951) werkt aan de Universiteit van Chicago.

Metafoor

In een toelichting op de bekendmaking wordt verwezen naar de Adam Smith, wiens boek The Wealth of Nations wordt gezien als het eerste moderne werk op het terrein van de economie. Smith gebruikte daarin de klassieke metafoor van de 'onzichtbare hand'.

Smith stelde indertijd dat als iedereen zijn eigen belang nastreeft alle inspanningen de samenleving ten goede zouden komen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger.

Van concurrentie is niet altijd sprake, en consumenten zijn niet altijd even goed geïnformeerd. Bovendien komen er een hele reeks instituties aan te pas. De drie die nu de Nobelprijs krijgen, hebben zich met de vormgeving van dat laatste aspect beziggehouden.

Tip de redactie