DEN HAAG - Minister-president Jan Peter Balkenende ontvangt maandag 15 oktober zijn Franse ambtsgenoot François Fillon.

De Franse premier brengt een werkbezoek aan Nederland om onder meer een kijkje te nemen bij Nederlandse reïntegratieprojecten en zich voor te bereiden op het Franse EU-voorzitterschap van volgend jaar.

Balkenende

Maandagochtend komt de 53-jarige Fillon aan op Rotterdam Airport, waar hij wordt ontvangen door Balkenende. In de Rotterdamse haven gaan de beide premiers praten over innovatie op maritiem gebied en mogelijke samenwerking.

Vervolgens bespreken Fillon en Balkenende tijdens hun werklunch in Den Haag de onderlinge betrekkingen. Ook komen EU-zaken ter tafel.

Na de lunch bezoekt de Franse premier in gezelschap van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) twee reïntegratieprojecten in de Haagse Schilderswijk.