DEN HAAG - De voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic heeft dinsdag opnieuw geweigerd te antwoorden op de vraag of hij zichzelf schuldig dan wel onschuldig acht aan hem door de aanklagers van het Joegoslavië-Tribunaal ten laste gelegde feiten. Dit keer betrof het misdaden begaan tijdens de oorlog in Bosnië-Herzegovina.

Bekijk video

Milosevic wordt beschuldigd van genocide (volkerenmoord), misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en grove schendingen van de Geneefse Conventies tijdens de burgeroorlog die tussen 1992 en 1995 woedde in het balkanland.

Eerder al weigerde Milosevic zijn medewerking bij de hoorzittingen voor het VN-hof over aanklachten ten aanzien van misdaden gepleegd in Kosovo en tijdens de oorlog tegen Kroatië. Hij houdt vol het Joegoslavië-Tribunaal niet te erkennen.

Miserabele tekst

De Joegoslavische oud-president probeerde wederom een toespraak af te steken en de legitimiteit van het hof te betwisten. "Deze miserabele tekst is de ultieme absurditeit. Ik zou geprezen moeten worden voor vrede in Bosnië, niet voor oorlog", aldus de gewezen politicus over de voorgelezen 25 pagina's van de aanklacht. "De verantwoordelijkheid voor de oorlog ligt bij de machten die Joegoslavië braken en bij hun agenten in Joegoslavië en niet bij de Serviërs, het Servische volk of het Servische beleid."

Voorzittend rechter May kapte hem vervolgens - net als bij eerdere optredens - af en stelde simpelweg vast dat Milosevic had gefaald te verklaren of hij schuldig dan wel onschuldig is. "Wij zullen in uw naam een niet-schuldig verklaring opnemen ten aanzien van alle aanklachten", aldus de Brit die de zitting vervolgens voor een half uur schorste.