DEN HAAG - Ayaan Hirsi Ali moet haar beveiliging in de Verenigde Staten definitief zelf betalen. De Tweede Kamer gunt haar geen extra tijd meer om een en ander te regelen op kosten van de Nederlandse Staat.

Tijdens een debat over de beveiligingskwestie afgelopen dinsdag leek het al die kant op te gaan.

Een meerderheid zal donderdag een motie van GroenLinks verwerpen waarin staat dat de Nederlandse regering de oud-politica nog een keer gedurende een redelijke termijn moet beveiligen in de VS. Ondertussen zou Hirsi Ali dan fondsen kunnen werven om haar eigen beveiliging te kunnen betalen.

Kabinet

De regeringspartijen CDA en ChristenUnie en in elk geval ook de VVD, PVV en SGP voelen daar echter niets voor en vinden dat het mooi is geweest. Ze steunen het besluit van het kabinet om de bekostiging van de beveiliging in het buitenland te stoppen.

Alleen D66 en PvdA-Kamerlid Paul Kalma steunden de motie van GroenLinks

Overgangsperiode

Op 1 oktober is aan de Nederlandse bijdrage een einde gekomen, nadat de overgangsperiode al twee keer was verlengd om Hirsi Ali in staat te stellen zelf voor haar beveiliging te zorgen.

Eerder deze week twijfelde de VVD nog. Maar de liberalen lieten donderdag in een verklaring weten dat een derde verlenging redelijkerwijs niet van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) kan worden verlangd.

Volgens VVD-Kamerlid Laetitia Griffith heeft de Nederlandse overheid in de kwestie "niet ondoordacht of onverwacht" gehandeld. Voor de fractie staat buiten kijf dat Hirsi Ali, "een zeer gewaardeerd lid van de VVD", tijdens haar verblijf in Nederland wel onverkort op beveiliging door Nederland moet kunnen rekenen.