DEN HAAG - GroenLinks, D66 en de SP willen opheldering over het rapport van de commandant van de NAVO-macht ISAF (COMISAF) generaal Dan McNeill over de slag om Chora van afgelopen zomer.

In dit rapport concludeert de hoogste commandant van de missie in Afghanistan dat Nederland met het gebruik van het zwaarste geschut, de pantserhouwitser, zonder waarneming, in strijd handelde met het oorlogsrecht.

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) verwerpt deze conclusie. Hij baseert zich op het oordeel van de bazen van McNeill, de hoogste NAVO-militair John Craddock en secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer.

Volgens hen was het op grond van het recht op zelfverdediging wel geoorloofd de pantserhouwitser in te zetten en was voldoende rekening gehouden met de beginselen van het oorlogsrecht.

Motivering

Het CDA, de ChristenUnie en de VVD kunnen zich daar wel in vinden. GroenLinks, D66 en de SP willen de onderbouwing van de conclusie van McNeill zien en een betere motivering voor het terzijde schuiven daarvan. De PvdA kondigde aan de antwoorden op die vraag "met interesse te zullen lezen".

GroenLinks en de SP zouden het liefst inzage hebben in het rapport zelf. Maar dat is volgens een woordvoerder van Defensie niet mogelijk omdat er vertrouwelijke, operationele gegevens in staan.

Ingezet

Sinds de slag om Chora hebben de Nederlanders de pantserhouwitser meerdere malen ingezet. Volgens Defensie is na de uitkomst van het rapport van de COMISAF het gebruik van de pantserhouwitser ook niet aangepast.

De Afghaanse overheid, de Verenigde Naties en de Afghaanse mensenrechtenorganisatie AIHRC onderzochten de slag om Chora ook.

Zij kwamen tot de conclusie dat niet ISAF maar de Taliban verantwoordelijk waren voor ernstige schendingen van het oorlogsrecht.

Oordeel

Defensie heeft in totaal vier rapporten voor een finaal oordeel aan het Openbaar Ministerie gegeven.