DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA en PvdA zijn er vrijdagook in een tweede marathonsessie niet in geslaagd een akkoord tebereiken over de bezuinigingen die nodig zijn in de komendekabinetsperiode. "Het is complexe materie", zeiden zowelCDA-leider Balkenende als PvdA-voorman Bos vrijdagavond na afloopvan de gesprekken.

Volgens Bos zijn de partijen wel "heel ver". Balkenende gafaan dat de partijen in het weekeinde verder studeren. Maandagpraten ze dan weer onder leiding van de informateurs Donner enLeijnse.De onderhandelaars werken aan een bezuinigingslijstje van 14,5miljard euro. Een dergelijke ingreep is nodig om hetoverheidstekort de komende vier jaar weg te werken.

Snoeien in de bureaucratie

Volgens ingewijden waren de twee partijen donderdag al een heeleind gekomen met het invullen van bezuinigingen enlastenverzwaringen. Ze zouden toen al voor zo'n 10 miljard euro bijelkaar hebben gesprokkeld. Het gaat daarbij om maatregelen alsloonmatiging, het snoeien in de bureaucratie bij de overheid en hetniet laten doorgaan van de voorgenomen afschaffing van deonroerendzaakbelasting.

Schadelijk

Als het lijstje van 14,5 miljard euro af is gaat het naar hetCentraal Planbureau om doorgerekend te worden. Pas daarna beslistte PvdA of ze akkoord gaat met een bezuiniging van een dergelijkeomvang. Anders dan het CDA vindt de PvdA niet dat hetoverheidstekort de komende vier jaar helemaal weggewerkt hoeft teworden. Als te veel bezuinigen schadelijk is voor de economie en dewerkgelegenheid is de PvdA bereid een klein tekort te accepterenaan het eind van de komende kabinetsperiode.