DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat minister Gerda Verburg (Landbouw) de zogeheten drukjacht op wilde zwijnen toestaat.

Verburg maakte woensdag bekend dat de provincie Gelderland wat haar betreft voor een keer het overtal aan wilde zwijnen op de Veluwe mag reduceren via de 'een-op-een-jacht', ook wel drukjacht genoemd.

Dat voornemen krijgt vooralsnog alleen steun van haar eigen partij CDA en de VVD. Coalitiegenoot PvdA is tegen de drukjacht en vindt dat alles moet worden geprobeerd om het aantal zwijnen op een andere manier te verminderen.

Verboden

SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren zijn eveneens tegen de drukjacht en wijzen erop dat die verboden is. Op de Veluwe leven naar schatting bijna zesduizend wilde zwijnen terwijl achthonderd wordt gezien als een optimaal aantal.

Verburg benadrukte dat ook zij geen voorstander is van de deze jachtvorm waarbij een drijver de zwijnen naar de jager drijft, maar ze ziet geen alternatief.

Voedsel

Ze wijst erop dat er dit jaar al 2350 zwijnen zijn afgeschoten, maar dat jagers de gebruikelijke aanzitmethode niet meer kunnen hanteren. Dat komt omdat er zoveel voedsel in het bos is dat de zwijnen lokvoer links laten liggen.

"De populatie is al vijf jaar te groot. Ik zou willen dat dit met de aanzitjacht is op te lossen, maar daar hebben we nu niets aan."

Verkeersongevallen

Ze stelt: "We hebben dit jaar al 354 verkeersongevallen gehad waarbij zwijnen waren betrokken, de dieren staan bij mensen in de tuinen en campinghouders klagen steen en been. Ook uit veterinair oogpunt is het nodig. Ik wil niet wachten tot het mis gaat en een zwijn varkenspest overdraagt. We moeten voorkomen dat het misgaat."

Verburgs inzet is de drukjacht een keer toe te staan en verder alleen bij calamiteiten als een uitbraak van varkenspest. Ze denkt dat als er eenmaal ongeveer 800 wilde zwijnen leven op de Veluwe, dit aantal via de aanzitmethode gemakkelijk op peil is te houden.

Ontgoocheld

De SP toonde zich ontgoocheld door de handelwijze van Verburg. "Sinds december ligt er een motie waarin de regering wordt opgeroepen de drijf- en drukjacht te verbieden. Het is toch van de gekke dat we nu opnieuw met een motie moeten komen om duidelijk te maken dat we ook geen ontheffing willen op dat verbod."

De partij komt met een initiatiefwet die ervoor moet zorgen dat de Kamer de drukjacht verbiedt.