DEN HAAG - Verkeersminister Camiel Eurlings vindt dat er nog steeds veel opgevoerde bromfietsen rondrijden. Hij pleit daarom voor strengere controle, maar als stok achter de deur sluit hij een verplichte APK-keuring voor bromfietsen niet uit.

Dat bleek woensdag in een overleg in de Tweede Kamer over de invoering van een nieuw APK-keuringsregime voor benzineauto's per 2008. Eurlings kreeg daarvoor unanieme steun, dus ook van regeringsfractie PvdA. Kamerlid Lia Roefs kwam terug van haar verzet.

APK

Een APK voor brommers vonden nagenoeg alle fractiewoordvoerders echter een slecht idee. Opvoersetjes en uitlaten kunnen makkelijk afgeschroefd worden voor de keuring en ze zitten er daarna zo weer op, redeneerden CDA en VVD.

Eurlings erkende dat nadeel. Voor hem is een APK voor brommers een kwestie van "nee, tenzij". "Stringentere handhaving is verreweg het beste.".

Kosten

De vrees onder autorijders voor hogere kosten door scherpere APK-keuringsregels ter compensatie van de lagere frequentie, deelt Eurlings niet. Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt de helft van de Nederlanders niet te verwachten dat ze goedkoper uit zijn. Personenauto's die op benzine rijden maar ook lichte bestelwagens hoeven straks pas na vier jaar gekeurd en daarna om de twee jaar, maar vanaf acht jaar en ouder weer jaarlijks. Voor auto's op diesel en lpg blijft alles bij het oude; vanaf de eerste keuring na drie jaar moet de wagen elk jaar naar de garage.

De minister zei dat het nieuwe regime wordt doorgelicht. Hij komt bovendien volgend voorjaar met een voorstel voor een vernieuwde keuring bij diesels. TNO-onderzoek daarnaar is gaande. De ANWB juicht dat toe.

Verzet

De autobranche, gesteund door Veilig Verkeer Nederland, verzette zich tot het laatst tegen de nieuwe regels, die overigens aanvankelijk voor het hele wagenpark golden.

Het nieuw APK-regime wordt geleidelijk ingevoerd mede om faillissementen te voorkomen, maar het was niet het leidende argument, aldus Eurlings. Volgens hem scheelt het de garages, die momenteel goed zijn voor jaarlijks zes miljoen APK's, 20 procent klandizie.

Regime

Het nieuwe regime geldt voor (benzine)auto's en bestelwagens die nieuw zijn vanaf januari 2005. Maar zij hoeven pas vanaf 2009 een APK te ondergaan, en niet al in 2008.