AMSTERDAM - De mensenrechtenorganisatie Amnesty International doet woensdag op de internationale dag tegen de doodstraf een oproep aan regeringen om een wereldwijd moratorium op de doodstraf te steunen.

Polen heeft kortgeleden deelname van de Europese Unie aan deze dag tegen de doodstraf geblokkeerd. Het land eiste dat in de verklaring tegen de doodstraf die de lidstaten op 10 oktober wilden aannemen, ook het "recht op leven" zou worden opgenomen. Het katholieke Polen doelt daarmee op een verbod op abortus en euthanasie.

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal binnenkort een ontwerpresolutie voor een moratorium op de doodstraf worden besproken. Volgens Irene Khan, directeur van Amnesty International, is de tijd rijp om de doodstraf definitief af te schaffen.

Vernederende straf

"In totaal 133 VN-lidstaten hebben de doodstraf bij wet of in de praktijk afgezworen. Degenen die deze gruwelijke, inhumane en vernederende straf nog steeds toepassen, zijn gelukkig steeds meer in de minderheid", aldus Khan.

In 2006 hebben 25 landen executies uitgevoerd. Meer dan 90 procent van de in totaal 1591 executies dat jaar zijn uitgevoerd in zes landen: China, Iran, Irak, Pakistan, Sudan en de VS. Het aantal geregistreerde executies wereldwijd is in vorig jaar met 25 procent afgenomen ten opzichte van 2005. Minstens 3861 mensen kregen in 2006 de doodstraf opgelegd.

Wit-Rusland

In Europa bestaat de doodstraf niet, behalve in Wit-Rusland. In Afrika zijn in 2006 in slechts zes landen terdoodveroordeelden geëxecuteerd. Chinese rechtsgeleerden verwachten dat het aantal doodstraffen in het land met 20 tot 30 procent zal afnemen. In Centraal-Azië stellen steeds meer landen een moratorium op de doodstraf in.

"Er is nu momentum om de doodstraf af te schaffen. Als regeringen wereldwijd de resolutie van de Algemene Vergadering aannemen, is dat een belangrijke stap in de richting van een wereld zonder executies", aldus Khan.

De dag tegen de doodstraf is een initiatief van meer dan 64 internationale organisaties, waaronder Amnesty.