DEN HAAG - Een kabinetsbesluit over een aanpak van de files tussen Amsterdam en Almere via wegverbreding is ophanden. Bronnen in Den Haag hebben dat dinsdag bevestigd.

Het vorige kabinet besloot een jaar geleden al tot verbreding van delen van de A1, A6 en A10 Oost tegen het oprukkende verkeer. Maar een besluit over een nieuwe A9 of Gaasperdammerweg werd opgeschoven.

Financiën vond de voorliggende oplossing voor de inpassing van de weg, die door een drukke woonwijk loopt, veel te duur.

Principebesluit

Volgens zegslieden zal er vrijdag een principebesluit voorliggen om de (capaciteit van de) A9 uit te breiden. Maar er zal te zijner tijd wel een finale 'check' zijn of dit nog wel nodig is, als de kilometerprijs eenmaal ingevoerd is.

Er is woensdag bestuurlijk overleg met de regio, zoals de gemeenten Amsterdam en Almere. Almere heeft volgens bronnen grote moeite met het voorstel en wil beter openbaar vervoer ook geregeld zien. De inwoners van Almere moeten een keuze hebben en niet het risico lopen dat ze betaald in de file staan, heet het.

Andere bronnen spreken echter van een voorstel om de A9 gewoon aan te pakken en uit te breiden. Almere wil pas instemmen met de bouw van zestigduizend woningen als het kabinet werk maakt van de A9.