DEN HAAG - De fraude in de zorg is minder omvangrijk dan in publicaties is verondersteld. Dat constateert prof. dr. R. van der Veen in een vrijdag verschenen onderzoek, dat hij heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van der Veen constateert wel zwakke plekken in het financierings- en controlesysteem. Dat zijn passen, declaraties door verzekerden en de declaraties van specialisten als tandartsen. Begin dit jaar kwamen berichten over grootschalige fraude in de zorg naar buiten. De schattingen over de omvang ervan liepen uiteen van enkele honderden miljoenen tot een paar miljard euro.

Van der Veen noch minister De Geus van Volksgezondheid wilde spreken van een storm in een glas water. De Geus: "Daarvan is nooit sprake als het om fraude met publiek geld gaat." De bewinsdman zei blij te zijn nu te weten waar hij moet zoeken om de lekken te dichten. "Het is duidelijk geen veenbrand die die ongeremd uitbreidt."

Onder leiding Van der Veen, hoogleraar bestuurssociologie aan de Universiteit Twente, hebben het College Toezicht Zorgverzekeringen en het College Tarieven Gezondheidszorg, het systeem van de gezondheidszorg doorgelicht op fraudegevoelige aspecten.