DEN HAAG - De Tweede Kamer steunt hoogstwaarschijnlijk het besluit om de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali in de Verenigde Staten niet langer te betalen. Dat betekent dat de oud-politica voortaan zelf haar beveiligers in het buitenland moet betalen.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zei dinsdag tijdens een spoeddebat dat hij de verantwoordelijkheid voor de beveiliging in het buitenland niet meer kan dragen. Daarvoor ontbeert hij de bevoegdheden en het inzicht in de risico's die de oud-politica in Amerika loopt.

De Tweede Kamer heeft Hirsch Ballin kritisch bevraagd over de mogelijkheden om Hirsi Ali respijt te geven. De oud-politica heeft aangegeven dat ze zelf haar beveiligers wil betalen, maar dat ze meer tijd nodig heeft om fondsen te werven.

Verblijfsvergunning

Daartoe zou ze pas in de gelegenheid zijn sinds ze eind september een permanente verblijfsvergunning heeft gekregen voor de VS, een zogeheten green card.

De minister zei in een reactie dat hij Hirsi Ali voldoende tijd heeft gegeven. "Er is veel tijd, aandacht en geduld geïnvesteerd in goede afspraken."

"Op een bepaald moment houdt het op." Premier Jan Peter Balkenende gaf vorige week een reactie van dezelfde strekking.

Jaar

Hirsch Ballin wees erop dat de oud-politica een jaar de tijd heeft gehad om voor een oplossing te zorgen. De denktank American Enterprise Institute, haar werkgever, had daar in zijn ogen een rol in kunnen spelen.

Ook verwees hij naar het commerciële succes van haar autobiografie Mijn Vrijheid en alle presentaties daaromheen.

Meerderheid

Het lijkt erop dat een Kamermeerderheid zich heeft laten overtuigen door Hirsch Ballin. Een motie van GroenLinks om de Nederlandse bijdrage aan de beveiliging van Hirsi Ali nog eenmaal te verlengen, kan rekenen op steun van de oppositiepartijen SP en D66.

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zijn tegen, evenals de PVV. Ook de regeringsfractie PvdA neigt ernaar de motie te verwerpen, aldus Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. De VVD twijfelt nog en neemt donderdag een standpunt in, de dag waarop over de motie wordt gestemd.

Vertrouwelijk

Het spoeddebat over de beveiliging van Hirsi Ali werd voorafgegaan door commotie over vertrouwelijke stukken daarover. Advocaat Britta Böhler heeft die stukken op verzoek van Hirsi Ali naar het parlement gestuurd, zodat de Kamerleden volledig op de hoogte zouden zijn van de kwestie.

Het CDA en de VVD reageerden verontwaardigd op die actie en ook de SP kon er weinig sympathie voor opbrengen. "Het is een schandaal dat dit soort zaken uit een individuele beveiligingsprocedure openbaar worden gemaakt", aldus CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma.

Verbijsterend

Zijn VVD-collega Laetitia Griffith noemde de gang van zaken "ronduit verbijsterend". "Ik krijg het idee dat ik in een bananenrepubliek leef."

Hirsch Ballin zei aan het begin van het spoeddebat dat hij niet wilde discussiëren over vertrouwelijke gespreksverslagen over de beveiliging van Hirsi Ali. De stukken speelden vervolgens nauwelijks een rol in het debat.