LIENDEN - Mbo-leerlingen lezen zo gebrekkig dat velen hun opleiding niet op het vereiste niveau zullen afronden. Ruim de helft van de mbo'ers kan bij het begin van de opleiding slechts korte eenvoudige teksten aan.

Dit blijkt uit een onderzoek van Bureau ICE, dat taaltoetsen ontwikkelt. Een woordvoerster van het bureau bevestigde maandag een bericht hierover in de Volkskrant. Vooral op regionale opleidingencentra (roc's) in het westen van het land is het slecht gesteld met het taalniveau.

Het middelbaar beroepsonderwijs is met circa 500.000 leerlingen de grootste schoolsoort in Nederland na de basisschool. Juist om het belang van taalbeheersing te onderstrepen, heeft de minister van Onderwijs vanaf dit jaar nieuwe normen vastgesteld die aan het eind van de opleiding dienen te worden gehaald.

Inroosteren

Maar aangezien mbo's volgens de Onderwijsinspectie circa 2,5 uur in de week inroosteren voor taalonderwijs, is het onmogelijk aan het eind op het vereiste taalniveau te komen, zegt directeur Karen Heij van bureau ICE.

Zij vindt de nieuwe normen ook niet reëel. "In het voortraject - op de basisschool en het vmbo - is er steeds meer ruimte voor andere dingen dan taal en dat gaat zich blijkbaar wreken. Je kunt dan vervolgens niet tegen een roc zeggen, lossen jullie het maar op."