DEN HAAG - In de door minister Veerman van Landbouwingestelde bufferzone tussen de Rijn en de Maas wordt uiterlijkvrijdagmorgen begonnen met het ruimen van ongeveer dertigbedrijven. Er zullen naar schatting in totaal 1,4 miljoen dierenworden afgemaakt.

Dat heeft het ministerie van Landbouw donderdagavondbekendgemaakt. De veehouders zijn telefonisch op de hoogte gebrachten ontvangen ook een nog een brief.

De bufferzone, die bestaat uit drie aansluitende gebieden bijOpheusden, Druten en Beneden-Leeuwen, is in het leven geroepen omhet risico op verspreiding van de vogelpest naar Noord-Brabant zoklein mogelijk te maken. Na de preventieve ruimingen zal sprakezijn van een geheel pluimveevrije zone. Die ligt ten zuiden van deGelderse Vallei, de haard van het virus.