DEN HAAG - CDA en PvdA hebben donderdag vooruitgang geboektbij de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet. Degeïrriteerde sfeer van de afgelopen dagen maakte plaats voor eenconstructieve, aldus PvdA-leider Bos na afloop van een ruim achtuur durend overleg over het financieel beleid, het moeilijksteonderwerp in de kabinetsformatie.

De sfeer was daar volgens ingewijden van meet af aaneen stuk beter dan woensdag, toen de besprekingen veel eerder dangepland en in een ijzige stemming werden afgebroken.

De onderhandelaars hebben donderdag gesproken over een stuk vande informateurs Donner en Leijnse over het financieel beleid. Overeen aantal 'makkelijke' bezuinigsposten en lastenverzwaringen zijnze het eens, meldden bronnen rond de onderhandelingen. Demoeilijker onderwerpen zijn doorgeschoven naar vrijdag, als er eennieuw stuk van de informateurs op tafel ligt. Over welke posten ereen akkoord bestaat en welke bedragen daarmee gemoeid zijn, isonduidelijk.

Verschil van mening

CDA en PvdA verschillen nog steeds van mening over de vraaghoeveel het nieuwe kabinet moet bezuinigen. Het CDA wil hetoverheidstekort de komende vier jaar helemaal wegwerken. Dat vergtombuigingen van zo'n 14,5 miljard euro. De PvdA is bereid eentekort van een half procent te accepteren in 2007. In dat gevalhoeft maar voor 10 miljard bezuinigd te worden.

Overigens zal het niet blijven bij deze bezuinigingen. De tweepartijen willen ook geld vrijmaken voor intensiverigen inbijvoorbeeld zorg en onderwijs. Dat betekent dat er waarschijnlijknog voor enkele miljarden extra gesnoeid moet worden.